Δημιουργία καμπάνιας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης & Σχέδιο διαχείρισης φήμης

Οι χρήστες των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν το όνομα της επιχείρησης, το μερίδιο αγοράς που κατέχει, την ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών της και ως αποτέλεσμα τα έσοδα.

Στάδιο 1ο

Ανάλυση του τι αναφέρεται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Στόχοι 1ου σταδίου

Στάδιο 2ο

Άμεση εμπλοκή της επιχείρησης στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Στόχοι 2ου σταδίου

Στάδιο 3ο

Κοινή στρατηγική επικοινωνίας από την επιχείρηση, τους συνεργάτες και στελέχη της Στόχοι 3ου σταδίου

Στάδιο 4ο

Δημιουργία και διαχείριση καμπάνιας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Στόχοι 4ου σταδίου
Υπηρεσιες